Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

MSE 014

Stanisław Moryto - Pieśni, 2007

fryderykNominacja do nagrody Fryderyk 2008

Kompozytor:
Stanisław Moryto

Wykonawcy:
Aneta Łukaszewicz - sopran
Michał Sławecki - organy

Niniejsza płyta zawiera premierowe nagrania czterech najnowszych cyklów pieśni autorstwa uznanego polskiego kompozytora i organisty, Stanisława Moryto - najwcześniejsze CZTERY ANTYFONY na sopran i organy pochodzą z 1992 roku, a najpóźniejsze SIEDEM PIEŚNI KURPIOWSKICH NA MEZZOSOPRAN I FORTEPIAN powstało zaledwie na rok przed ich rejestracją fonograficzną, w 2006 roku. Każda z kompozycji, mimo bliskości lat powstania, utrzymana jest w innym charakterze, innej stylistyce, podyktowanej różną tematyką.


Płytę otwierają utrzymane w kontemplacyjnym nastroju ANTYFONY, wyróżniające się prostą, archaizującą melodyką, nawiązującą momentami do śpiewu chorałowego. Kolejne PIĘĆ PIEŚNI DO SŁÓW ELIASZA RAJZMANA z 2002 roku przenosi nas w świat muzyki żydowskiej - o charakterystycznej harmonice i motywach przywodzących na myśl zaśpiew kantora. Kontrastują z nimi napisane dwa lata później, w 2004 roku CZTERY PIEŚNI DO SŁÓW KRZYSZTOFA LIPKI. Niezwykle poruszającą poezję, w której obecne są wątki bezradności, zagubienia, a nawet rozpaczy, alienacji, czy obłędu, wyraził Moryto muzyką dramatyczną, pełną wewnętrznego napięcia, podążającą za stanami psychicznymi bohaterki. Bliskie nastrojem są jej PIEŚNI KURPIOWSKIE z 2006 roku, nawiązujące jednak tym razem stylistycznie do ludowych śpiewów regionu Kurpi - pełnych zadumy i nostalgii. Na cykl złożyły się cztery miłosne ballady, pieśń "Chtórandy Jasiul" związana z obrzędem swatów lub zrękowin oraz zamykająca płytę, wzruszająca pieśń żałobna "Na smentarzu".


Wykonawczynią prezentowanych pieśni Stanisława Moryty jest utelentowana śpiewaczka młodego pokolenia, obdarzona mocną, ciemną barwą głosu - Aneta Łukaszewicz (mezzosopran). Towarzyszą jej artyści związani z Akademią Muzyczną w Warszawie: pianistki Krystyna Makowska-Ławrynowicz i Beata Szebesczyk oraz organista Michał Sławecki.

Stanisław Moryto. Pieśni. Moryto, Stanisław: "Antyfony" na sopran/mezzosopran i organy, "Pięć pieśni do słów Eliasza Rajzmana" na głos żeński i fortepian, "Cztery pieśni do słów Krzysztofa Lipki" na głos żeński i fortepian, "Siedem pieśni kurpiowskich" na mezzosopran i fortepian. Aneta Łukaszewicz mezzosopran, Krystyna Makowska-Ławrynowicz fortepian, Beata Szebesczyk fortepian, Michał Sławecki organy. Musica Sacra Edition 2007 - musica sacra edition 014, DDD 48'12".


Wróć

29 Maja 2024

Sylwetka dnia
Tadeusz Wicherek

Dziś polecamy

Benedykt Konowalski - Three forms


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

katalog CD

katalog CD

katalog CD

katalog CD

katalog CD

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©