Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Paweł Buczyński

Płyty:
Paweł Buczyński - Muzyka opadających liści, MSE 021/022, 2009

PAWEŁ BUCZYŃSKI

Kompozytor i pedagog; ur. 7 kwietnia 1953 w Laskach. W latach 1974-79 studiował kompozycję w klasie Tadeusza Bairda w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Jako stypendysta Rządu Austriackiego w latach 1983-84 kontynuował studia w Hochschule für Musik w Wiedniu pod kierunkiem Romana Haubenstocka-Ramatiego. Uczestniczył ponadto w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt (1980, 1982, 1984) oraz Międzynarodowym Warsztacie Młodych Kompozytorów w Borowec w Bułgarii (1982). Od 1979 pracuje w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie w latach 1983-86 był prodziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W latach 80-tych i 90-tych pełnił różne funkcje w Zarządzie Głównym i Zarządzie Oddziału Warszawksiego Związku Kompozytorów Polskich. W latach 90-tych był członkiem kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Muzycznego Agencji Autorskiej. W latach 1990-94 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. w 1977 otrzymał I nagrodę na Forum Młodych w Krakowie za Kwartet smyczkowy nr 1 (1976), w 1979 – I nagrodę za Tricorne na 2 flety, wiolonczelę i klawesyn (1978) na konkursie kompozytorskim organizowanym z okazji Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli, w 1980 – I nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Muzykę opadających liści na orkiestrę smyczkową (1980); ten sam utwór w 1985 zdobył wyróżnienie na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, w 1981 – wyróżnienie za Grej muzyczko na chór mieszany a cappella (1981) na Konkursie Kompozytorskim im. Jana Sztwiertni w Cieszynie.


Płyty:


Wróć

5 Grudnia 2023

Sylwetka dnia
Ryszard Osada

Dziś polecamy

John Rutter - Requiem


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

kompozytorzy

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©