Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Musica Sacra Nova – rocznik

Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych

   

Cele, jakie sobie stawiamy, to prezentacja najnowszych wyników badań o muzyce sakralnej, szczególnie współczesnej. Dotąd nie powstało czasopismo o podobnych założeniach. Zamierzamy być także otwarci na inne zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem sacrum. Periodyk ma charakter interdyscyplinarny i obok zagadnień muzycznych podejmuje także problematykę sacrum w sztuce, literaturze, a także tematykę filozoficzną, teologiczną, historyczną, czyli – ogólnie rzecz ujmując – sprawy związane z szeroko pojętą myślą humanistyczną w jej uniwersalnym wymiarze. Zakładamy również elastyczność od przyjętych założeń. Stąd w numerze możliwa jest obecność tekstów nieco odbiegających od podstawowej tematyki, rozważania o muzyce dawnej, a także o współczesnej lecz niekoniecznie sakralnej, jak również refleksje pozamuzyczne. Interesującym zagadnieniem wydają się być wzajemne związki i różnice, oddziaływania muzyki dawnej na nową, siła tradycji i jej wpływ na współczesność, interpolacje, dialogi, konteksty, konotacje. Pragniemy poruszać nie tylko tematy kultury wysokiej, zagadnienia związane z muzyką znanych kompozytorów, czy poważne problemy naukowe, ale także przybliżać wątki mniej znane, często o znaczeniu i zasięgu lokalnym. Pismo „Musica Sacra Nova” pragnie być również otwarte na współpracę z autorami młodego pokolenia, umożliwiać im zaistnienie w środowisku naukowym poprzez publikację artykułów lub fragmentów celniejszych prac doktorskich i magisterskich. Twórcom czasopisma przyświecała idea, aby kolejne jego numery były poświęcone na przemian różnym zagadnieniom lub miały charakter monograficzny. Z tego względu pierwszy zeszyt obejmował szerokie spektrum zagadnień, w tym przede wszystkim o muzyce sakralnej. Drugi zeszyt dedykowany został w całości Profesorowi Marianowi Borkowskiemu, wybitnemu kompozytorowi, pedagogowi, pianiście, muzykologowi, animatorowi życia muzycznego, który w 2008 roku obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej i czterdziestolecia pracy pedagogicznej. Trzeci i czwarty zeszyt (wydane łącznie) miał ponownie charakter ogólny, stąd obecność tekstów o zróżnicowanej problematyce, zaś nr 5 został w całości poświęcony poświęcić kompozytorowi i organiście Marianowi Sawie w piątą rocznicę jego śmierci. Każdy tom uzupełniają recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych, festiwali i koncertów oraz książek i płyt.

 

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski – redaktor naczelny

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Instytut Musica Sacra


dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk - zastępca redaktora naczelnego

 

RADA NAUKOWA

     

prof. dr Boris Alvarado 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

 

prof. Marian Borkowski – przewodniczący

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Stowarzyszenie Laboratorium Muzyki Współczesnej

 

prof. UMFC dr hab. Jagna Dankowska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

 

prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. UKSW dr hab. Czesław Grajewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

 

prof. UMFC dr hab. Paweł Łukaszewski

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Stowarzyszenie Musica Sacra

 

ks. dr Krzysztof Niegowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

 

prof. dr hab. Marek Podhajski

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 


Zespół recenzentów

   

prof. UMFC dr hab. Jagna Dankowska

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz

prof. dr Rafael Díaz (Chile)

prof. UAM dr hab. Magdalena Dziadek

prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

prof. Elżbieta Karolak

prof. UMFC dr hab. Tadeusz Kobierzycki

ks. dr hab. Ryszard Kozłowski

prof. Anna Kozub

ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

prof. dr hab. Marek Podhajski

prof. dr hab. Leszek Polony

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy

prof. UMFC dr hab. Magdalena Stępień

ks. prof. dr Kazimierz Szymonik

prof. dr Maria Wacholc

prof. AJD dr hab. Maciej Zagórski

     

  

wg autorów     wg tytułów     wg roku wydania

24 Lipca 2024

Sylwetka dnia
G._P._Ko_odziej___1_.jpg
Grzegorz Piotr Kołodziej


Dziś polecamy

Stanisław Moryto - Gorzkie żale


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

musica sacra nova

musica sacra nova

musica sacra nova

musica sacra nova

musica sacra nova

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©