Zamówienia

musicasacra.waw.pl@gmail.com

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

W ponad 50-letniej historii na estradzie Filharmonii gościli światowej sławy dyrygenci, soliści, wybitni kompozytorzy, m.in. Piotr Anderszewski, Eward Auer, Kaja Danczowska, Nikolai Dyadiura, Nelson Goerner, Henryk Mikołaj Górecki, Lidia Grychtołówna, Krzysztof Jakowicz, Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Kevin Kenner, Wojciech Kilar, Jan Krenz, Konstanty Andrzej Kulka, Witold Lutosławski, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Shlomo Mintz, Garrick Ohlsson, Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Światosław Richter, Regina Smendzianka, Tadeusz Strugała, Wanda Wiłkomirska, Antoni Wit, Tadeusz Wojciechowski, Michael Zilm.


Od 1994 roku, co cztery lata, Opera i Filharmonia Podlaska organizuje Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. Jest to jeden z ważniejszych konkursów dyrygenckich w Polsce, a jego ostatnia - czwarta edycja (2006) zyskała rangę konkursu międzynarodowego. Laureaci otrzymują jednocześnie kwalifikację do udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.


Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego dokonała wielu nagrań płytowych z udziałem renomowanych solistów. Pierwsza płyta, nagrana w 1998 roku zyskała szerokie uznanie krytyki, czego wyrazem była nominacja do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego "Fryderyk '99". Wysoko oceniono także drugą płytę orkiestry, do której nagrania zaproszono znakomitego polskiego skrzypka Jakuba Jakowicza. W setną rocznicę śmierci Giuseppe Verdiego orkiestra dokonała nagrania uwertur oraz arii z najsłynniejszych oper kompozytora z udziałem tenora Kałudiego Kałudowa (luty 2001). Także w 2001 roku Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z wybitną sopranistką Teresą Żylis-Gara nagrała płytę z utworami kompozytorów francuskich, E. Chaussona, H. Duparca, J. Canteloube. Kolejne płyty to nagrania z utworami J.J. Straussów, F. Liszta z udziałem znakomitego pianisty Waldemara Malickiego. Ostatnie nagranie - płyta z utworami Aleksandra Tansmana - zdobyła wiele przychylnych recenzji w Polsce i poza jej granicami. Rok 2008 to nominacja płyty nagranej z udziałem, m.in. Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego "Fryderyk 2008" w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna.


Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej występuje gościnnie w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Białorusi, Chinach, Francji, Litwie, Niemczech, Rosji, Szwecji, Ukrainie oraz we Włoszech. W 1995 roku, podczas tournée po Stanach Zjednoczonych, zespół pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka koncertował w prestiżowej nowojorskiej "Carnegie Hall".


W sierpnia 2005 roku Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpiła na uroczystym koncercie w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Koncert ten inaugurował europejskie obchody 25-tej rocznicy powstania "Solidarności". Wraz z orkiestrą wystąpił znakomity, młody pianista Stanisław Drzewiecki. Wśród zaproszonych do audytorium Yehudi Menuhina gości byli, m.in. Ambasador RP w Brukseli - Iwo Byczewski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - Joseph Borell oraz liczni parlamentarzyści.


Coraz wyższy poziom artystyczny zespołu zaowocował kolejnymi wyjazdami zagranicznymi, m.in. w czerwcu 2006 roku orkiestra wystąpiła w Smolnym Soborze w Sankt Petersburgu prezentując dzieło Krzysztofa Pendereckiego "JUTRZNIA". Koncert uświetnił uroczystości obchodów 80-lecia Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu. Rok później orkiestra ponownie wystąpiła w prestiżowym Smolnym Soborze z towarzyszeniem Chór Kameralnego Smolnego Soboru z dużym powodzeniem prezentując dzieła W.A. Mozarta. W czerwcu 2008 roku planowane są dwa koncerty w Sankt Petersburgu: w Sali Koncertowej Akademickiej Filharmonii im. D. Szostakowicza w ramach "Letniego Festiwalu Jurija Termirkanova" oraz w Sali Koncertowej Akademickiej Kapelli Sankt Petersburga. We wrześniu 2007 roku podlascy filharmonicy wystąpili na zakończenie Festiwalu im. M.K. Ogińskiego w Zespole Pałacowym Rodu Ogińskich w Plunge oraz w Sali Kongresowej w Wilnie w ramach 16. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą. Ostatnie zagraniczne tournée Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2007 roku to, m.in. koncert w Kościele La Madeleine w Paryżu, połączony z promocją płyty z utworami Aleksandra Tansmana. Koncert odbył się w obecności córek kompozytora, wielu przedstawicieli francuskich i polskich środowisk artystycznych oraz licznie przybyłych słuchaczy, którzy zgotowali orkiestrze serdeczne przyjęcie.


Wróć

29 Maja 2024

Sylwetka dnia
Tadeusz Wicherek

Dziś polecamy

Benedykt Konowalski - Three forms


Linki
Chór Musica Sacra
Emisja głosu
Konkurs Kompozytorski
Marian Borkowski
Paweł Łukaszewski
Polski Chór Kameralny
Via crucis
Wojciech Łukaszewski

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

wykonawcy

     misja    nowości    katalog CD    książki    nuty    numizmaty    wykonawcy    kompozytorzy    musica sacra nova     edition@musicasacra.com.pl
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart produkcja www Krzysztof Dombek 2009-2012©